บริการ

ทำไมต้องเลือกเรา

 • มีกำลังพลสำรองทดแทน มั่นใจไม่มีขาดจุด
 • เน้นคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ บุคลิคภาพดี
 • พนักงานทุกคนฝึกอบรมก่อนลงงาน
 • ศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง ติดต่อง่าย แก้ปัญหาเร็ว
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และตรวจหาสารเสพติดเป็นประจำ
 • ทีมครูฝึกเข้าฝึกอบรมที่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง     
 • การตรวจประเมินผลทุกเดือน
 • มีเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน
 • ผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือน
รปภ

บริการของเรา

รปภ

บริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และสถานที่

เรามีทีมงานให้คำปรึกษา  วางแผนการจัดกำลังพล กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการคัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานให้เหมาะสมการลักษณะงานต่างๆ ตามประเภทธุรกิจ

 • ประเภทอาคารสูง อาคารสำนักงาน  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 • ประเภทอาคารคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร
 • ประเภทบริษัทเอกชน
 • ประเภทโรงแรม ,ศูนย์การค้า
 • ประเภทโรงพยาบาล
 • ประเภทสถานศึกษา
 • ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

บริการรักษาความปลอดภัย งานกิจกรรมต่างๆ

บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด ยังมีบริการทีมรักษาความปลอดภัย ให้บริการสำหรับงานรักษาความปลอดภัยงานกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

 • งานประชุมสัมมนา
 • งานแสดงนิทรรศการ
 • งาน Event ต่างๆ
 • งานเปิดตัวสินค้า
 • งานคอนเสิร์ต
 • งานแข่งขันกีฬา
 • งานอารักขาบุคคลสำคัญ

บริการ  สรรหา ฝึกอบรม และจัดส่งพนักงานให้บริษัทรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

จากประสบการณ์ที่เราบริหารงานในธุรกิจรักษาความปลอดภัยมา  เพบว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก  เจอปัญหาเรื่องการสรรหาพนักงาน และการขาดกำลังพลทดแทนจุด

 

ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทของเรามีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการสรรหา และการฝึกอบรม ได้ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอด

 

เราจึงจัดตั้งหน่วยธุรกิจการการสรรหาพนักงาน   จัดส่งให้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเราจะมีการอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานด้วย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริการ  อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

บริการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมโดยทีมวิทยากรที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตาม ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ,จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การแบ่งประเภทของไฟ
 • แผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงแต่ละประเภท และการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

  บริษัทรักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด
  Sky Security Guard Co.,Ltd

  200/133 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

  Office : 02-000-3177

  Mobile : 083-880-0610

  Line ID : @skysecurity

  e-mail : sale@skysecurity.co.th

  website : www.skysecurity.co.th